Reseller Hosting

RESELLER 01

 • Dung lượng 05 GB
 • Băng thông 150 GB
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain KGH

180,000đ Monthly

RESELLER 02

 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông 300 GB
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain KGH

380,000đ Monthly

RESELLER 03

 • Dung lượng 15 GB
 • Băng thông 500 GB
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain KGH

580,000đ Monthly