Reseller Hosting

Reseller Hosting

RESELLER 01
 • 05 GB Dung lượng
 • 150 GB Băng thông
 • KGH MySQL
 • KGH FTP
 • KGH Parked Domain
 • KGH Addon domain
RESELLER 02
 • 10 GB Dung lượng
 • 300 GB Băng thông
 • KGH MySQL
 • KGH FTP
 • KGH Parked Domain
 • KGH Addon domain
RESELLER 03
 • 15 GB Dung lượng
 • 500 GB Băng thông
 • KGH MySQL
 • KGH FTP
 • KGH Parked Domain
 • KGH Addon domain