RESELLER 01

180,000đ
Monthly
 • Dung lượng 05 GB
 • Băng thông 150 GB
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain KGH

RESELLER 02

380,000đ
Monthly
 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông 300 GB
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain KGH

RESELLER 03

580,000đ
Monthly
 • Dung lượng 15 GB
 • Băng thông 500 GB
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain KGH